Årsregnskaper

Vil du vite mer om vårt økonomiske fundament og utviklingen de siste årene, finner du våre årsregnskaper her. Vi legger løpende ut våre regnskap og annet relevant konserninformasjon. Slik kan du komme tettere på virksomhetens utvikling.

Tilbake