CSR-rapporter

I ALLIANCE+ har vi alltid prioritert våre medarbeideres trivsel og utviklingsmuligheter høyt. Vi tar også et sosialt ansvar, ved å ta på alvor vår posisjon som arbeidsgiver for mange ulike nasjonaliteter. Videre å ha kontinuerlig fokus på å ivareta klima, og våre medarbeideres helse ved levering av ulike tjenester. Alt dette kan du lese om i vår CSR-rapport.

Tilbake