Oslo, Stavanger og Bergen, Norge 28.01.2020

Vi ønsker oss lærlinger i renholdsfaget!

ALLIANCE+ søker etter personer som ønsker å ta fagbrev i renholdsoperatørfaget.

 

For å bli lærling hos oss, må du ha fullført og bestått Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, og Vg2 Overflateteknikk. 

Renholdsoperatørfaget skal sikre et godt innemiljø, god hygiene samt verne om materielle verdier. Gjennom opplæringen tilegner du deg kunnskap om kjemikalier, materialer og miljøvennlige produkter og metoder. Du lærer om regelmessig og periodisk renhold, men også spesialrenhold i ulike bygg. 

Som renholdsoperatør bør du kunne jobbe effektivt og selvstendig. Fleksibilitet og initiativ trengs for å håndtere en variert og viktig jobb. Kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper kommer til nytte når du skal gi god service til brukerne. Jobben kan være fysisk krevende så du bør være i normalt god form.

Arbeidssted: Oslo, Stavanger, Bergen, eller etter nærmere avtale.

Vi tilbyr 
• Godt arbeidsmiljø; inkluderende, støttende og jordnært
• Gode muligheter for fast jobb etter læretid

Tilbake