Nyheter & presse

Hold deg oppdatert med siste nytt fra ALLIANCE+

Scroll nedover
.01 Årsregnskaper

Hent årsregnskaper her

Vil du vite mer om vårt økonomiske fundament og utviklingen de siste årene, finner du våre årsregnskaper her. Vi legger løpende ut våre regnskap og annet relevant konserninformasjon. Slik kan du komme tettere på virksomhetens utvikling.

Download årsregnskaper
.02 CSR-rapport

Hent CSR-rapport her

I ALLIANCE+ har vi alltid prioritert våre medarbeideres trivsel og utviklingsmuligheter høyt. Vi tar også et sosialt ansvar, ved å ta på alvor vår posisjon som arbeidsgiver for mange ulike nasjonaliteter. Videre å ha kontinuerlig fokus på å ivareta klima, og våre medarbeideres helse ved levering av ulike tjenester. Alt dette kan du lese om i vår CSR-politikk.

Download CSR-rapport
Referancer

APPETIZE+ kundene omfatter noen av de største virksomhetene i Norden, så vel som mellomstore virksomheter, detaljhandel, hoteller og offentlig sektor

Copyright © Allianceplus A/S