Nyheter 09.03.2021

ALLIANCE+ Miljørapport 2020

I 2020 har ALLIANCE+ gjort ytterligere tiltak for å redusere vårt miljøavtrykk og styrke vår miljøprofil. Vi er blant annet blitt kllimanøytral, og har inngått samarbeid for å redusere matsvinnet ved våre kantiner.

ALLIANCE+ har inngått samarbeid med Trefadder. I tillegg til at vi jobber for å redusere utslipp, bidrar vi med klimakompenserende tiltak ved skogplanting gjennom Trefadder. Vårt bidrag gjør at vår virksomhet blir klimanøytral.

For å bidra til redusert matsvinn, har vi i 2020 inngått samarbeid med Too Good To Go i flere av våre kantiner. På slutten av arbeidsdagen lager våre ansatte overraskelsespakker med overskuddsmat i kantina. Disse blir publisert gjennom en app, og de ansatte som er tilknyttet denne kantinen, kan da kjøpe ferske produkter til en lav pris.

Det er en glede å informere om at vi også i 2020 har redusert vårt forbruk av renholdskjemikalier og avfallsposer. ALLIANCE+ oppfyller kravene som Miljømerking Norge har satt, og er en Svanemerket renholdsleverandør. Hele miljørapporten kan du lese ved å klikke på link: ALLIANCE+ Miljørapport 2020

Neste nyheter/ pressemeldingTomagruppen kjøper Allianceplus AS
Tilbake