Nyheter 03.04.2018

ALLIANCE+ utgir CSR rapport for 2017

Vi leverer ikke bare facility løsninger. I ALLIANCE+ tar vi ansvar og effektuerer vår virksomhets formål: ”Facility solutions, for and by people who care”

I ALLIANCE+ vil vi gjerne skape verdi – ikke bare økonomisk verdi, men også miljømessig og sosial verdi. Det mener vi at vår CSR rapport for 2017 viser.  Rapporten har fokus på våre vesentligste påvirkningsområder, miljø-, medarbeider- og samfunnsaktiviteter. Vi presenterer konkrete eksempler som viser hvordan ALLIANCE+ aktivt jobber for å utgjøre en forskjell.  Et eksempel fra 2017:

"Julaften inviterte Danske Røde Kors i alt 310 gjester til julemiddag i Codanhus og på Refsehaleøen. Gjestene var personer og familier med begrenset nettverk. APPETIZE+ sponset julemiddagen, slik at alle gjestene fikk mulighet til å nyte et godt dansk julemåltid."

I 2018 vil ALLIANCE+ jobbe med å opprettholde et høyt kvalitetsnivå, minimere den negative effekten på miljøet, øke ansvarligheten i forbindelse med matproduksjon, og fortsatt øke medarbeidertrivselen. Se hvordan i CSR rapporten 2017, som du finner på vår hjemmeside – www. allianceplus.no, eller ved å klikke her.

Neste nyheter/ pressemeldingALLIANCE+ CSR Report 2020
Tilbake