Nyheter 21.04.2020

MILJØRAPPORT 2019

ALLIANCE+ har stort miljøfokus. Vi har Svanemerket vår renholdstjeneste, og har siden 2002 hatt et sertifisert miljøstyringssystem i henhold til ISO14001. For å ytterligere styrke vår miljøprofil, har vi satt oss mål om å bli klimanøytral i 2020.

ALLIANCE+ arbeider målrettet for å bli best mulig på helse, miljø og sikkerhet. Vi har et tett og godt samarbeid med ekstern bedriftshelsetjeneste for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø, og vi er tilknyttet eksterne sertifiserings- og godkjenningsordninger som stiller strenge krav til ytre miljø.

Alle renholdsprodukter ALLIANCE+ benytter i forbindelse med regelmessig renhold er miljømerket, og vi har de siste 4 årene hatt en kontinuerlig nedgang i forbruk av renholdskjemikalier.

ALLIANCE+ sin miljørapport for 2019 er nå tilgjengelig ved å klikke her 

Neste nyheter/ pressemeldingTomagruppen kjøper Allianceplus AS
Tilbake