Hotel services

De perfekte rammer for et hotellopphold

Scroll nedover

ALLIANCE+ har lang erfaring med å levere rengøring til hoteller i Norden. Vi vet hvor viktig det er for kundeopplevelsen at rommet er rent og innbydende for gjestene. Når det handler om å skape den perfekte rammen for et hotellopphold, kan vi hjelpe med meget mere enn renhold av rom. Vi tilpasser vår service etter deres behov og kan f.eks. understøtte konferanser eller vaske opp i restauranten.

Det er ikke alltid lett å forutse hvor mange gjester som vil ankomme hotellet. Vi er klare til å både opp- og nedskalere renholdsbehovet løpende. ALLIANCE+ har et stort miljøfokus. Vi innehar godkjenning som Svanemerket renholdsleverandør. Våre leveranser utføres alltid i tråd med beskrevne krav.