Spesialrenhold

Avanserte og atypiske rengjøringsoppgaver

Kontakt oss
Scroll nedover

Ingen rengjøringsoppgave er for stor eller spesialisert.  Spesialister på byggrenhold, høyder, utstillinger, oppdrag med krav til HMS og sikkerhetsklarering.

.01 Cleaning+

Spesialrenhold

Rengjøring er en faglig og mangesidet profesjon. Hos ALLIANCE+ er vi ambisiøse og dedikerte til å ivareta avanserte og atypiske rengjøringsoppgaver. Som eksempler kan nevnes, at vi er spesialisert i byggrenhold, rengjøring i høyden, rengjøring av utstillinger og særlig sarte objekter, samt oppdrag for virksomheter med spesielt strenge krav til HMS og sikkerhetsklarering. Ingen rengjøringsoppgaver er for store eller komplekse for ALLIANCE+.

Tillit er et sentralt element i vårt arbeid, ikke minst når leveransen blir spesialisert. Utover de rent faglige kvalifikasjonene trener vi våre medarbeidere i å forstå kundens forretning. Dette for at de best mulig skal forstå våre kunders fokus og behov.

Vi er klare for å hjelpe deg Kontakt oss
Referanser

ALLIANCE+ kundene omfatter noen av de største virksomhetene i Norden, så vel som mellomstore virksomheter, detaljhandel, hoteller og offentlig sektor

Copyright © Allianceplus A/S