Spesialrenhold

Avanserte og atypiske rengjøringsoppgaver.

Scroll nedover

Rengjøring er en faglig og mangesidet profesjon. Hos ALLIANCE+ er vi ambisiøse og dedikerte til å ivareta avanserte og atypiske rengjøringsoppgaver. Som eksempler kan nevnes, at vi er spesialisert i byggrenhold, rengjøring i høyden, rengjøring av utstillinger og særlig sarte objekter, samt oppdrag for virksomheter med spesielt strenge krav til HMS og sikkerhetsklarering. Ingen rengjøringsoppgaver er for store eller komplekse for ALLIANCE+.

Tillit er et sentralt element i vårt arbeid, ikke minst når leveransen blir spesialisert. Utover de rent faglige kvalifikasjonene trener vi våre medarbeidere i å forstå kundens forretning. Dette for at de best mulig skal forstå våre kunders fokus og behov.