Vinduspuss

Pene og rene vinduer

Scroll nedover

Vinduspuss er en viktig oppgave, da rene og pene vinduer sender et godt signal til egne ansatte og omgivelsene. ALLIANCE+ vinduspuss er fleksibel. Utførelse kan avtales til tider som er til minst mulig sjenanse for ansatte og besøkende.

 

Vi prioriterer å sende ut det samme mannskapet hver gang. De kjenner kundens bygningsmasse og arbeidets omfang.