Handyman

Vedlikeholdelse av dine fasiliteter

Kontakt oss
Scroll nedover

Handyman og vaktmesterservice - vi hjelper med tekniske oppgaver, flytting, vedlikehold, koordinering m.m. Trygg og enkel drift. 

Gi dagen din et pluss.

.01 Facility solution

Handyman

Det kan være krevende å selv skulle håndtere alle små og store praktiske oppgaver, inkludert vedlikehold av egne bygninger. Du kan derfor med fordel outsource denne oppgaven til oss. Du har da trygghet for at vi sørger for at driften blir ivaretatt, og at vi kun er en telefonsamtale unna ved behov utover normal arbeidstid. Vi er behjelpelig med tekniske oppgaver, flytting av arbeidsplasser, vedlikehold av installasjoner, koordinering av håndtverkere med mere.

Kontakt oss for å få høre mer om hvilke løsninger vi kan tilby. Uansett valg, får du alltid en fast kontaktperson som er ansvarlig for den samlede leveransen, og et facility management system som gir oversikt over detaljer og økonomi.

Vi er klare for å hjelpe deg Kontakt oss