Handyman

Vedlikeholdelse av dine fasiliteter

Scroll nedover

Det kan være krevende å selv skulle håndtere alle små og store praktiske oppgaver, inkludert vedlikehold av egne bygninger. Du kan derfor med fordel outsource denne oppgaven til oss. Du har da trygghet for at vi sørger for at driften blir ivaretatt, og at vi kun er en telefonsamtale unna ved behov utover normal arbeidstid. Vi er behjelpelig med tekniske oppgaver, flytting av arbeidsplasser, vedlikehold av installasjoner, koordinering av håndtverkere med mere.

Kontakt oss for å få høre mer om hvilke løsninger vi kan tilby. Uansett valg, får du alltid en fast kontaktperson som er ansvarlig for den samlede leveransen, og et facility management system som gir oversikt over detaljer og økonomi.