Kontorservice

Effektiv håndtering av post og print

Oppgaver innen kontorservice kan med fordel overlates til oss, der vi står for håndteringen

Scroll nedover

Det er langt ifra all kommunikasjon som foregår digitalt. Det skal stadig fordeles intern post, på samme måte skal eksterne forsendelser klargjøres og behandles. Mange virksomheter har også behov for en intern printfunksjon. Denne vil være behjelpelig ved større printoppgaver, produksjon av ulikt materiell til kunder, møter eller konferanser. Slike oppgaver kan med fordel outsources til oss. Ved flere bedrifter står vi også for frukttilbudet, der frukt skal plasseres rundt på kontorene. Les mere om frukttilbudet under APPETIZE+.

Kontakt oss for å få høre mer om hvilke løsninger vi kan tilby. Uansett valg, får du alltid en fast kontaktperson som er ansvarlig for den samlede leveransen, og et facility management system som gir oversikt over detaljer og økonomi.