Utendørs vedlikehold

Velpleide utendørsarealer

Kontakt oss
Scroll nedover

Utendørs vedlikehold - både plenklipp og gartnerservice pluss snørydding, renhold og utendørsinventar. Våre løsninger er justerbare.

Gi dagen din et pluss.

.01 Facility solution

Utendørs vedlikehold

La våre ansatte trylle med sine grønne fingre. Da kan arealene rundt deres bygninger fremstå som velpleide og attraktive for ansatte og besøkende. Gartnerservice er mye mere enn det å slå plenen rundt bygningen. Våre engasjerte ansatte kan klippe plener og hekker, beskjære buskas og trær. Utendørspleie er dog mer enn bare det grønne. Vi kan også rydde snø, rense avløp, holde p-arealer rene, se etter skilt og flagg, samt ivareta utendørsinventar som benker, avfallskurver, samt sørge for at utendørsbelysningen er i orden. Våre løsninger kan naturligvis opp- og nedskaleres etter type sesong.

Kontakt oss for å få høre mer om hvilke løsninger vi kan tilby. Uansett valg, får du alltid en fast kontaktperson som er ansvarlig for den samlede leveransen, og et facility management system som gir oversikt over detaljer og økonomi.    

Vi er klare for å hjelpe deg Kontakt oss