Spesialrengjøring

Spesialrengjøring - vi har erfaring innen kompleks og krevende renhold

Scroll nedover
.01

Spesialrengjøring på sykehus, helseinstitusjoner, laboratorie og klinikk

Rengjøring på sykehus, klinikk og laboratorier krever spesialviten, korrekte metoder og grundighet. Kravene til rengjøring er høye, samtidig som utførsel kan kreve diskresjon og forståelse for arbeidsgang og særlige situasjoner. På helseinstitusjoner skal rengjøringspersonale både utføre ordinært renhold, spesialrenhold, sterilisering og smitterenhold. Arbeidsgangen skal være effektiv, kvalitetsbevisst og sikre hygiennivået. 

.02

Smitterenhold

Rengjøringspersonale spiller en viktig rolle, når smittespredning skal hindres på sykehus og andre helseinstitusjoner. Forebygging av smitte skal både hindre sykehusinfeksjoner og sikring mot utbrudd av smittsomme sykdommer fra pasienter under isolat eller behandling. Smitterenhold stiller store krav til korrekt rengjøring og grundig viten om sikring av hygiene.  

.03

Sterile omgivelser

En del behandlinger på helseinstitusjoner krever sterile omgivelser. En del desinfeksjon og sterilisering av utstyr utføres av eget personell, men ved daglig rengjøring og rengjøring av senger og annet interiør, vask av sengetøy og klesplagg kreves viten om sterilisering og håndtering av rent og urent tekstil og materiale. 

Ved behov for akuttrengjøring på helseinstitusjoner, kan viten om sterilrengjøring være avgjørende for å overholde hygienekrav.  Kontakt ALLIANCE+ for å høre mere om smitterenhold og sterilrengjøring.

.04

Spesialrengjøring i industri og bygg

Rengjøring i industri og bygg kan kreve håndtering av farlige materialer, viten om maskineri og sikkerhet og erfaring med grovrengjøring. Hos ALLIANCE+ finner du spesialisert viten på alle områder, slik at vi kan sikre korrekt håndtering av farlige materialer, trygg rengjøring av og rundt maskineri og effektiv grovrengjøring. Rengjøring er viktig i bygg og industri, både for å overholde sikkerhetskrav og for medarbeidernes trivsel. 

.05

Rengjøring i høyden

Rengjøring i høyden er en oppgave utover renholdet i hverdagen. Her har ALLIANCE+ fokus på sikkerhet med grundig opplæring av medarbeidere i sikring i høyden, korrekt bruk av mobile arbeidsheiser eller personløfter og sikring av utstyr. Rengjøring i høyden er relevant i alle bygg, hvor det er behov for rengjøring over bakke - eller gulvnivå.

.06

Spesialrengjøring: utstillinger, kunst og verdifulle/skrøpelige objekter

Rengjøring av særlig gjenstander som kunst eller verdifulle og skrøpelige objekter som særlige lamper eller annet interiør, pyntegjenstander eller antikviteter krever både spesialviten om overflatebehandling og sikring av verdier. Hos ALLIANCE+ finner du begge deler.

.07

Periodisk spesialrengjøring

Ikke alt skal vaskes hver dag eller hver uke. En del renholdstjenester utføres periodisk innenfor sesong, eller under tidsbegrensede prosjekter eller gjøremål. Dette inngår ikke i det daglige renholdet, men utgjør en del av spesialrengjøringen. Her kan spesialrenhold og temporære tjenester sikre at den periodiske spesialrengjøringen blir varetatt korrekt. Det kan både handle om korrekt behandling av overflater og sikring av arbeidsmiljø både for renholdsarbeidere og andre medarbeidere. 

Periodisk spesialrengjøring er alt det, som er vanskelig å rekke i det daglige renholdet. Det kan være nedvasking av vegger og loft, renhold i høyde av lamper og utluftningskonstruksjoner, møbelvask, rengjøring av dekorasjon og kunstobjekter og behov for særlig rengjøring under kortere perioder ved bygg, renovering eller liknende. 

Grundig periodisk rengjøring og sikring av korrekt renhold på alle overflater - inkludert der man ikke vasker hver dag - gir lengre levetid på materialer og innbydende presentasjon av bedriften overfor både besøkende og medarbeidere med et behagelig arbeidsmiljø til følge. 

.08

Sikkerhetsklareringer og sikkerhetshensyn

Sikkerhet innenfor rengjøring dekker bredt. Både renholdsmedarbeidere og bedriftsansattes  helbred skal sikres. Dessuten kan det være andre sikkerhetshensyn å ta hensyn til innenfor bransjesikkerhet og konfidensiell informasjon. Gjensidig trygghet og tillit er nøkkelord for ALLIANCE+. Vi lever opp til alle krav i  er spesialisert innenfor tjenestelevering til virksomheter med spesielt strenge krav til HMS og sikkerhetsklarering.

.09

Miljøvennlig spesialrengjøring

Spesialrengjøring kan være en tidkrevende og vanskelig oppgave, som krever bruk av spesialkjemikalier og uvanlige løsninger. Hos ALLIANCE+ tar vi hensyn til miljøet og velger produkter, som gjør jobben med minst mulig miljøpåvirkning. Har du behov for veiledning og rådgiving innenfor miljøvennlige spesialrenhold, vurderer vi gjerne oppgaven og rådgir om den mest miljøvennlige løsningen.